AzaGroup historia sukcesu

Wykorzystanie Google Cloud w biznesie i marketingu

AZAGroup rozpoczęła swoją działalność w 2016 roku. Obecnie, to lider sprzedaży online w kategorii odzieży, posiadający w portfolio marki tj. Born2be, Renee oraz Multu.

Cele

  • Zbudowanie hurtowni danych w Google BigQuery
  • Modelowanie atrybucji z uwzględnieniem wartości biznesowych

Rezultaty

  • Atrybucja oparta o dane biznesowe tj. zysk, zwroty, reklamacje oraz wszystkie wydatki marketingowe
  • Wzbogacone raporty produktowe o dane biznesowe, kosztowe oraz atrybucyjne

Wstęp

AzaGroup w zaledwie 4 lata dokonała szybkiego rozwoju biznesowego i stała się podmiotem działającym na bardzo dużą skalę. Tylko jedna z trzech marek, należących do AZAGroup (Born2be), wysłała produkty do kilku milionów klientów.

Taki sukces, w tak krótkim czasie osiągnięto m.in. dzięki zaawansowanej analizie danych i wykorzystaniu platformy WitCloud stworzonej przez firmę WitBee. Jest to rozwiązanie, które przyspiesza oraz automatyzuje zbieranie, procesowanie i raportowanie danych – wykorzystując do tego celu usługi i produkty Google Cloud Platform dla marketingu.

Wyzwanie - atrybucja na danych biznesowych

Naszym zadaniem było wykorzystanie technologii Google Cloud do połączenia danych biznesowych, takich jak zysk, zwroty i reklamacje, wydatki reklamowe z danymi Google Analytics 360. Finalnym założeniem projektu było obliczenie modeli atrybucji na danych biznesowych, a nie klasycznie na przychodzie. Dotychczasowe rozwiązania, mimo że bardzo zaawansowane, nie potrafiły sprostać wyzwaniu w krótkim terminie oraz niskim koszcie. Proces wykorzystania oraz wdrożenia platformy WitCloud składał się z kilku kroków. Wszystkie dane zbierano do hurtowni danych Google BigQuery, która jest częścią ekosystemu Google Cloud Platform.


Na podstawie danych atrybucyjnych dostarczanych przez platformę WitCloud, wiemy dokładnie gdzie powinniśmy zwiększać, a gdzie zmniejszać inwestycje marketingowe. Doceniają to nasi specjaliści, menedżerowie oraz dyrektorzy. Wystarczyło podjąć kilka decyzji, aby osiągnąć zwrot z inwestycji i podejmować precyzyjne decyzje optymalizacyjne. Bardzo cenimy sobie pracę z chłopakami ich profesjonalizm, skrupulatność przy zadaniach oraz otwartość na nowe pomysły i wdrożenia.

Łukasz Robaszewski | Vice President, AZAGroup

Opis całego procesu

Zbieranie danych

Pobranie danych Google Analytics 360 i rozszerzenie ich schematu - w zestawie danych pojawiają się nowe kolumny dotyczące atrybucji kosztów marketingowych oraz danych z systemu ERP, które nie występują w natywnej integracji Google Analytics 360 z BigQuery. 

Integracja danych ERP - wszystkie dane biznesowe znajdowały się u klienta. Kolejnym kamieniem milowym było przeniesienie tych danych do Google BigQuery. 

Integracja wydatków marketingowych - AZAGroup korzysta z ponad 10 systemów i partnerów reklamowych m.in Google Ads czy Facebook Ads. Wszystkie te dane są zbierane w sposób automatyczny i zapisywane w Google BigQuery.

Procesowanie danych

Połączenie danych ERP oraz danych kosztowych z Google Analytics 360 - wykorzystując gotowe moduły WitCloud do importu danych i atrybucji kosztów, połączyliśmy ze sobą niezbędne dane. W ten sposób powstała tabela zawierająca wszystkie informacje, potrzebne do właściwego modelowania atrybucji.

Konfiguracja atrybucji w oparciu o zintegrowane dane biznesowe - wykorzystując moduł WitCloud, została skonfigurowana atrybucja, która zawierała rzeczywisty zysk firmy. Do obliczeń zostały wykorzystane standardowe modele atrybucji tj. First Click, Last Click, Linear, Position Based oraz model Funnel Data Driven, który uwzględnia jakość sesji.

Raportowanie

Raport atrybucji na poziomie produktu - w tym etapie zostały przygotowane raporty pozwalające analizować rentowność poszczególnych kanałów i sprzedanych dzięki nim produktów. Można to było obserwować przez pryzmat 5 modeli atrybucji. Do wizualizacji danych wykorzystaliśmy Google Data Studio, które posiada natywną integrację z Google BigQuery. 

Przykładowy raport atrybucji produktów

Integralność i powtarzalność wszystkich procesów

Konfiguracja Workflow w platformie WitCloud - kolejność wykonywania wszystkich wyżej wymienionych etapów jest bardzo istotna. Informacje muszą być dostępne jak najszybciej i nie mogą zawierać błędów. Moduł Workflow pozwala uruchamiać zadania w harmonogramie w odpowiedniej kolejności. Jeżeli jakieś zadanie nie będzie mogło być wykonane - np. w wyniku braku gotowych danych w systemie zewnętrznym - to moduł zadba o powtórne wykonanie tego samego zadania w odpowiednim czasie.


Przykładowa konfiguracja w module workflow

Korzyści i decyzja o wdrożeniu rozwiązania dla wszystkich rynków i marek

Dzięki gotowym rozwiązaniom platformy WitCloud oraz technologii Google Cloud, udało się znacznie skrócić czas wdrożenia. Pierwsze MVP biznesowej atrybucji powstało zaledwie w trzy tygodnie. Pozwoliło to na szybsze czerpanie korzyści z zaawansowanej analityki zintegrowanej w jednym narzędziu oraz na sprawne dostarczenie uwag oraz dalszy rozwój. Dodamy, że podobne wdrożenia bez gotowych rozwiązań trwały nawet kilka miesięcy. Tutaj widzimy największą oszczędność czasu oraz kosztów specjalistów IT, inżynierów danych i analityków. Takiego typu projekty badawczo-rozwojowe wymagają często połączenia kompetencji kilku specjalistów, co przekłada się na dużą inwestycję.

Dzięki wyżej wymienionym argumentom i przełożeniu analiz biznesowych na lepsze wyniki finansowe firmy w kampaniach reklamowych, AZAGroup zdecydowała się na wdrożenie platformy WitCloud na najważniejszych rynkach i markach tj. Born2be, Renee.Rate article

Rates: 0 Avarage rate: 0